NT BROKERIS

Justinas Vėželis

Parduodami objektai

Pagrindinis mano tikslas yra, remiantis sąžiningumo ir darnaus vystymosi principais, teikti savo klientams kokybiškas paslaugas, susijusias su nekilnojamuoju turtu.

Įgyvendindamas šį tikslą, aš:

  • konsultuoju nekilnojamojo turto klausimais;
  • su visais savo klientais kuriu į ilgalaikę perspektyvą orientuotus santykius, grįstus sąžiningu bendradarbiavimu;

Savo kasdienę veiklą grindžiu tokiomis vertybėmis, kaip: profesionalumas, žmogiškumas, pozityvumas bei sąžiningumas, – klientai, savo ruožtu, tai įvertina kaip neįkainojamą mano pastangomis sukuriamą pridėtinę vertę.